อัลบั้มภาพ "ภารกิจกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภารกิจกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2560 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2560 - ดูแลระบบประปา ในเขตรับผิดชอบ - ติดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 2,3 และ 11 - ตัดหญ้าประปา ม.10 - เลื่อนหัวดูดน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านโคกกรวด - ซ่อมท่อหารบัว,หมู่ที่ 1 ,3,4,11,12และหมู่ที่ 15 - ขยายท่อเมน ซอยทวดปลอด หมู่ที่ 9 - ซ่อมปั้มดูดสารส้ม หมู่ที่ 6 - วางท่อ - ดันน้ำ หมู่ที่ 8 และ 15 - ซ่อมหน้ามาตรประปา หมู่ที่ 1 และ10 - เติมสารส้ม - ตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 14 - ขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4