อัลบั้มภาพ "นายกโคกม่วงลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม่วง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > นายกโคกม่วงลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม่วง ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 )

 
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2557 ที่ผ่านมานายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง สมาชิกสภาเทศบาล ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโคกม่วง ชมรม อสม.หมู่ที่6 ตำบลโคกม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย บ้านนายลาภ ดวงจินดา 12 ม.6 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ยากไร้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.พัทลุง