อัลบั้มภาพ "ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ ( ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2557 )
 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะได้เยี่ยมเยียนพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากประชาชนตำบลโคกม่วง ในโครงการเทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง "กิจกรรมผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น ได้บุญได้ใจ" โดยมีนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมต้อนรับ ณ บ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และเมื่อเวลา 16.30 น. ผู้ว่าฯ และคณะได้เดินทางไปถวายชุดไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดเกาะทองสม และร่วมปลูกต้นพะยอม ต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุง จำนวน 10 ต้น หลังจากนั้นได้ออกเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายในตำบลโคกม่วง จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อรับฟังปัญหา / ความต้องการของหมู่บ้าน