อัลบั้มภาพ "ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ) 
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน เพื่อศึกษาดูงานธนาคารขยะของเทศบาลตำบลโคกม่วง