อัลบั้มภาพ "ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ) 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกม่วง