อัลบั้มภาพ "โครงการมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนโคกม่วง ครั้งที่ 3 ปี 2557"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนโคกม่วง ครั้งที่ 3 ปี 2557 ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 )


 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโคกม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนโคกม่วง ครั้งที่ 3 ปี 2557 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลโคกม่วง วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน มีความตระหนักเข้าใจ และเห็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งในการจัดโครงการฯ นี้จะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อให้เกิดหมู่บ้านและชุมชนสุขภาพดี ลดภาวะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง หรือโรคติดต่ออื่นๆ