อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อสร้างศักยภาพ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อสร้างศักยภาพ ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ) 
เมื่อวันที่ 9-15 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรี จัดโครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะผู้บริาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และองค์กรเครือข่ายเทศบาลตำบลโคกม่วง ณ ภาคตะวันออกเีฉียงเหนือ