อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา