อัลบั้มภาพ "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ) 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 14 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกม่วง