อัลบั้มภาพ "โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 )
 
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกม่วง เพื่อให้บุคคลในครอบครัว ผู้ดูแล รวมถึงผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล และเอาใจใส่ที่ถูกต้อง และเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุ