อัลบั้มภาพ "ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ) 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกม่วง