อัลบั้มภาพ "การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 )
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมระดับดีของจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และเกิดการบูรณาการงานด้าน วัฒนธรรมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น