อัลบั้มภาพ "การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2557 )


 
เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลโคกม่วง โดยนายวิศิษฐ ชูสง ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านควนหมอทอง ร่วมด้วยโรงเรียนในตำบลโคกม่วงจำนวน 5 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโคกม่วง โรงเรียนวัดท่าควาย โรงเรียนบ้านเกาะทองสม โรงเรียนบ้านควนยวน และโรงเรียนบ้านควนหมอทอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดชมขบวนพาเหรดและร่วมตีโพนเปิดการแข่งขัน ก่อนเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้มีการแสดงเปิดสนามจากวิทยานาฎศิลป์พัทลุงด้วย ซึ่งเรียกว่า "มวยไชยา"