อัลบั้มภาพ "ภารกิจกองช่างประจำเดือนตุลาคม 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภารกิจกองช่างประจำเดือนตุลาคม 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]  >  >> 
ภารกิจกองช่างประจำเดือนตุลาคม 2560 - ซ่อมหน้ามาตรน้ำประปา หมู่ที่ 1,3,4 และหมู่ที่ 6 - ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 3,4,6,10,12 และหมู่ที่ 15 - ติดตั้งมาตรน้ำระปา หมู่ที่ 1,6,9, และหมู่ที่ 15 - ล้างถังประปาหมู่ที่ 15 - ดันหน้าทราย หมู่ที่ 15 - เติมสารส้มประปา หมู่ที่ 10 - ต่อท่อประปาศาลาหมู่ที่ 1 - ขยายท่อเมนประปาหารบัว หมี่ 4 - เปลี่ยนประตูน้ำ หน้ามาตร หมู่ที่ 11 - เปิดน้ำจากห้วยลงสระน้ำ หมุ่ที่ 10 - ระบายประปา หมู่ที่ 7 - ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,2,3,4,,8,9,11,12 และหมู่ที่ 14 - ติดตั้งตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3,5 และหมู่ที่ 9 - ย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะ ควนท้อน-วังชีน้อย