อัลบั้มภาพ "ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4 ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 )

 
ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง, พันจ่าตรีเจนวาที เพชรรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลโคกม่วง, นายอุทัย ขุนอินทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางสาวอุบลรัตน์ เมืองสง นักวิชาการสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4 และร่วมรับโลรางวัลการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับชาติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว