อัลบั้มภาพ "ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านเตง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมโตนด"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านเตง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมโตนด ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 )
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง และพนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านเตง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาดูงานวิธีการจัดการธนาคารขยะของเทศบาลตำบลโคกม่วง และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านเตง และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะของชุมชนแบบครบองค์รวม