อัลบั้มภาพ "ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
- ติดตั้งมาตรน้ำ หมู่ที่3,9 และหมู่ที่ 11 - ซ่อมท่อหน้ามาตร หมู่ที่ 3 ,7 และ 11 - ซ่อมท่อประปาภูเขา - ระบายน้ำประปาภูเขา - ย้ายเครื่องสูบน้ำประปาหารบัว - ขยายท่อเมนประปาหารบัว - ยกมาตรน้ำ หมู่ที่ 3 ,7,10 - เปลี่ยนมาตรหมู่ที่ 10 - ใส่สารส้ม หมู่ 7 และประปาหารบัว - ย้ายมาตร หมู่ที่ 7,9 และ12 - ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ,7 และ 12 - เปลี่ยนปั๊มน้ำ หมู่ที่ 1 โคกกรวด - ตรวจสอบกลับมาตร หมู่ที่ 3 - ดันหน้าทราย หมู่ที่ 2 - เดินสายไฟประปาหารบัว - ขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3,8,9,12 และ หมู่ที่ 13 - ซ่อมและติดตั้งโคมไฟ หมู่ที่ 2,5,6,9และ13