อัลบั้มภาพ "ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 )

 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกม่วง