อัลบั้มภาพ "โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2561 ) 
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้จัดโครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจุดให้บริการร่วม ณ ที่ทำการชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกม่วง เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่