อัลบั้มภาพ "ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561 - ดูแลระบบประปาในเขตรับผิดชอบ - ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1,3,10,11 และหมู่ที่ 15 - เติมสารส้ม หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 - ดันหน้าทราย ม.9 และประปาภูเขา - ซ่อมประปาภูเขา - ระบายน้ำประปา ม.9 - เปลี่ยนหัวบัวประปา หมู่ที่7 และ หมู่ที่ 14 - ตัดหญ้า บริเวณประปา หมู่ที่ 14 - เปลี่ยนมาตรหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 - ล้างถังกรองประปาหมู่ 7 - อัดท่อประปา หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 15 - พักการใช้น้ำหมู่ที่ 3 - ตรวจสอบประภูเขา หมู่ที่ 8 - ซ่อมถนนชำรุดซอยทวดปลอด หมู่ที่ 9 - ขุดคูระบายน้ำหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 - ซ่อมคอสะพาน หมู่ที่ 6 - ซ่อมไหล่ทาง ม.13 - ซ่อมไฟ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,11,12