อัลบั้มภาพ "ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาชัยสน ประจำเดือนมกราคม 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาชัยสน ประจำเดือนมกราคม 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2561 ) 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาชัยสน ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานฯ / คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเขาชัยสน / คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ / คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกม่วง เพื่อแจ้งข้อราชการนโยบายของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน