อัลบั้มภาพ "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 )


 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้เห็นคุณค่าของตนเอง ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป