อัลบั้มภาพ "ภารกิจกองช่างประจำเดือน มกรคม 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภารกิจกองช่างประจำเดือน มกรคม 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มกรคม 2561 - ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,7,9.11 และหมู่ที่ 15 - เติมสารส้มระบบประปา - ติดตั้งมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 7 - ระบายน้ำหมู่ที่ 8 และระบบประปาภูเขา - ยกมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 2,9 และ หมู่ที่ 15 - ย้ายมาตรน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 - ย้ายท่อประปา หมู่ที่ 7 - ขยายท่อเมนประปาขนาด 2 นิ้ว หมู่ที่ 15 - ระบายน้ำระบบประปาในเขตพื้นที่ - ซ่อมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,2,6 และหมู่ที่ 8 - ขุดคูระบายน้ำหมู่ที่ 13 - ถมหินผุ หมู่ที่ 7 - ตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 12 - ซ่อมถนนชำรุดหมู่ที่ 2 สายหนองคล้าตก