อัลบั้มภาพ "ทต.โคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ทต.โคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2561 ) 
วันนี้(5มีนาคม) เวลา 08.00 น. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่ัวง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้าง ทต.โคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ