อัลบั้มภาพ "เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของรัชการที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของรัชการที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 )


 
เมื่อวันที่18 มี.ค.61ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายธวัช วุ่นชุม รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชาการ ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่าน ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นไทย โดยพระองค์ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย และในโอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ยังได้เป็นประธานอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการก...