อัลบั้มภาพ "เวทีแลกเปลี่ยนนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เวทีแลกเปลี่ยนนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เทศบาลตำบลโคกม่วงโดย นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ได้รับการพิจารณาจากองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ด้านผู้สูงอายุ ภายใต้การนำของ ศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ลานสวนป่าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงวัย และการทำงานแบบบูรณาการเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีสุข ในงานมีการจัดซุ้มผู้สูงอายุตัวแทนตำบลโคกม่วง ซุ้มศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกม่วง กิจกรรมรำวงเปลี่ยนคู่ เครือข่ายสูงวัย กิจกรรมเวทีผู้สูงวัยหัวใจไม่ท้อ กิจกรรมสร้างสุข สู่ครอบครัว การบรรยายพิเศษระบบกลไกรองรับสังคมสูงวัย โดยอาจารย์กรรณิการ์ บันเทิงจิตร และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้