อัลบั้มภาพ "โคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ) 
วันนี้ (13เมษายน)นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง พร้อมด้วยนางอัตติยา หละเขียว รักษาราชการแทน นายอำเภอเขาชัยสน. ร.ต.อ.ประเทือง พรหมอ่อน, อปพร.เทศบาลตำบลโคกม่วง, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกม่วง และพนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมโครงการโคกม่วงร่วมใจ ลดภัยช่างเทศกาล(สงกรานต์)ประจำปี2561 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการขับขี่และป้องกัน และลดการสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน