อัลบั้มภาพ "นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ) 
เมื่อวันที่ 5เมษายน ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนที่สำเร็จ ระดับปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง จำนวน4ศูนย์ ได้แก่ - ศพด.บ้านควนยวน - ศพด.บ้านควนหมอทอง - ศพด.บ้านท่าควาย - ศดบ.บ้านเกาะทองสม