อัลบั้มภาพ "โครงการงานวันเทศบาลประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการงานวันเทศบาลประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง ( ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 )

 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบา ลตำบลโคกม่วง ร่วมโครงการงานวันเทศบาลประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเล็งเห็นความสำคัญของวันเทศบาลและเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีพิธีไหว้ศาลพระภูมิ กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ภายในเทศบาล