อัลบั้มภาพ "กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวควนเลียบ หมู่ที่ 13 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวควนเลียบ หมู่ที่ 13 ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2561 )
 
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมาน สภาเด็กเยาวชนตำบลโคกม่วง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวควนเลียบ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกม่วง พร้อมสำรวจพันธุ์พืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน