อัลบั้มภาพ "โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2561 ) 
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่ว่งกำหนดจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพมูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ (วัดไม้เสียบ) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และวังไม้ไผ่ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการรณรงค์ และเก็บขยะสองข้างถนนสายลานช้าง - น้ำตกไพรวัลย์ ช่่วงบ้านทางเกวียน,กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับารบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ วัดไม้เสียบ,กิจกรรมเปิดเวทีสรุปบทเรียนวัยใส, กิจกรรม "ดีทำตาม ผิดไม่เอาอย่าง" ,กิจกรรมวัยใสพ้นภัยทางสังคม และสรุปประเด็นปัญหาเด็กและเยาวชนและแนวทางแก้ไข