อัลบั้มภาพ "กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง ร่วมกับ อสม.ม.9 จัดการขยะฯ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง ร่วมกับ อสม.ม.9 จัดการขยะฯ ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง สนับสนุนโครงการ่จัดการขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง เพื่อแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านควนยวน เพื่อดำเนินงานการจัุดดการขยะให้ครบวงจรในพื้นที่และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีของประชาชน