อัลบั้มภาพ "โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 )

 
เมื่อวันที่ 1 และ 4 มิถุนายน 2561 นายวิศิษฐ ชูสง ประธานในพิธีเปิด และปิด โครงการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือในระดับที่สูงขั้นต่อไป โดยการจัดกิจกรรมครั้งมี มีนางโสพิศ นัทธีเชาว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยวน กล่าวรายงาน