อัลบั้มภาพ "โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
นายวิศิษฐ ชูสง นายยกเทศมนตรีกำหนดแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี่้ยง ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาตามโ่ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มการออกหน่วยการฉีดวัคซีนฅโรคพิษสุนุขบ้าน และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 15 หมู่บ้าน