อัลบั้มภาพ "กีฬาสานสัมพันธ์ใน ศพด.บ้านควนยวน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กีฬาสานสัมพันธ์ใน ศพด.บ้านควนยวน ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เ่มื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาสานสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดควนยวน โดยมีการแข่งขันกีฬาสี แบ่งออกเป็น 4 สี มีการแข่งขัน โยนบอลลงตะกร้า วิ่งผลัดส่งบอล เตินตะขาบ เตะบอลเข้าประตู ตักน้ำใส่ขวด วิ่งเปี้ยวขี่หลังพลังม้า ชักเย่อ และลากต้อหมาก ตามลำดับ