อัลบั้มภาพ "เวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายธวัช วุ่นชุม รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน มาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ และแผนชุมชนของเทศบาลตำบลโคกม่วง