อัลบั้มภาพ "กรีฑาเด็ก เยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กรีฑาเด็ก เยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านควนหมอทอง กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการเล่นกรีฑา ได้แสดงความสามารถด้านกีฬา ปลูกฝังให้มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อคัดเลือกนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาในระดับตำบล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน ระหว่างโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง ทั้ง 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าควาย โรงเรียนบ้านโคกม่วง โรงเรียนบ้านเกาะทองสม โรงเรียนบ้านควนหมอทอง และโรงเรียนบ้านควนยวน