อัลบั้มภาพ "กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลโคกม่วง จัดกิจกรรมอบรมโครงการเรียนรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปี 2561 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและคนพิการ โรคและความเสี่ยงต่อสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมแลกเปลี่ยน และกีฬาผู้สูงอายุ