อัลบั้มภาพ "ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ""

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ" ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสงนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 55 คน