อัลบั้มภาพ "เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหคาคม 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหคาคม 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
วันนี้ 6 สิงหาคม 2561 หน้าเทศบาลตำบลโคกม่วง นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง พร้อมกับพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหาคม 2561