อัลบั้มภาพ "ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ เมื่อวันที่15 สิงหาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกม่วง นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการสนับสนุนความรู้ในการทำปุ๋ยชีวภาพจากชุมชน โดยนายสมมิตร ปานเพชร