อัลบั้มภาพ "โครงการโรงเรียนครอบครัว กิจกรรมรักแรกอุ้ม"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการโรงเรียนครอบครัว กิจกรรมรักแรกอุ้ม ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561ที่ผ่านมา ณ ลานสวนป่าเทศบาลตำบลโคกม่วง นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนครอบครัว "กิจกรรมรักแรกอุ้ม" เพื่อส่งเสริมสถาบันและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัว โดยเตรียมความพร้อมให้กับ ครอบครัวเตรียมสมรส ครอบครัวมีสมาชิกตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรใหม่ และผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประมาณ 100 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์สถาบันครอบครัว และเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง และสิทธิประโยชน์รวมถึงสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และผลประโยชน์อื่นจรากหน่วยงานของรัฐ