อัลบั้มภาพ "โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เมี่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานสวนป่าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและกระบวนการกเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ศพด.ในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง มีการ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือและการอ่าน เทคนิคการใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมมุมหนังสือเล่มแรกของหนู ให้บริการยืมหนังสือภาพ หนังสือนิทาน สำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ กิจกรรมการปั้นดินน้ำมึนแบบลอยตัว กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ กระดาษ กิจกรรมวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ กิจกรรมระบายสีภาพ กิจกรรมต่อตัวต่อเสริมทักษะ กิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี