อัลบั้มภาพ "การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ( ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ) 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง