อัลบั้มภาพ "โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ) 
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ริมหาดรีสอร์ท อ.สทิงพระ จ.นครศรีธรรมราช นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2561 กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กแลเยาวชนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิต และมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถนำพาชีวิตให้เกิดความสุขและก้าวทันโลกปัจจุบันโดยมีเด็กและเยาวชน ระหว่าง 10 - 18 ปี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน ซืึ้งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561