อัลบั้มภาพ "โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ) 
โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติดประจำปี 2561 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ ให้นักเรียนเยาวชน ได้รู้ถึงโทษของยาเสพติดและเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด้กนักเรียน เยาวชนในตำบลโคกม่ว จำนวน 60 คน ณ ริมหาดรีสอร์ท อ.สทิงพระ จ.สงข