อัลบั้มภาพ "โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ) 
เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดควนยวน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ภาคกลางวัน เวลา 09.30 น. เรือพระพร้อมกัน ณ วัดควนยวน 10.00 น. พิธีทางศาสนา 11.00 น. กิจกรรมประกวดเรือพระ แข่งขันตีโพน แข่งขันซัดต้ม และแข่งขันแทงต้ม ภาคกลางคืน ชมการเฉลิมฉลองเรือพระ ชุดการแสดงรำวงน้องพี่อนุรักษ์ประเพณีไทย โดยกลุ่ม อสม.ตำบลโคกม่วง และกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีปฏิบัติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย สร้างความสนุกสนานและสีสันให้กับงานบุญ และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในประเพณีท้องถิ่นในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา