อัลบั้มภาพ "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่)62"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่)62 ( ประกาศเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2562 )


 
เมื่อวันที่ 31ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ่้าหน้าที่ตำรวจ รพ.สต.ในพื้นที่ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วม พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่) ประจำปี 2562 เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่