อัลบั้มภาพ "เคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2562"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2562 ( ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 )

 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และให้โอวาสแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลโคกม่วง