อัลบั้มภาพ "กิจกรรมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาวิสากิจชุมชน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาวิสากิจชุมชน ( ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ตำบลโคกม่วง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล